1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6241 Anno Museum avd. Musea i Nord-Østerdalen får økonomisk støtte til - Istandsette vassaga i Mellombekken
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>6242 Knut H Rysstad får økonomisk støtte til - Restaurering av grue og piper ved stovehuset i Oppistog.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6243 OSS Gjefsjøen får økonomisk støtte til - Restaurering av Grefsjøen Fjellgård
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6248 John Ambjørnrud får økonomisk støtte til - Rehabilitering av 2 piper samt tetting av glassveranda
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6249 Monica Eikås får økonomisk støtte til - Restaurering av grue i eldhus.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6250 Stift. Ormelid gard får økonomisk støtte til - Oppgradering av el-anlegget ved Stabburet.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 24.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6251 Stift. Ormelid gard får økonomisk støtte til - Oppgradering av el-anlegget ved Øvste-stovo.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 32.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6253 Petter Dass-museet får økonomisk støtte til – video-overvåkningsanlegg i nytt hovedbygg.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 147.986 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6254 Stiftelsen Gamle Hovin får økonomisk støtte til - Sikring av tre bygninger ved Gamle Hovin
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6255 Stift. Foldal får økonomisk støtte til - reparasjon av kai ved Trandamperiet
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 426.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss