1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6568 Gudbrandsdalsmusea AS får økonomisk støtte til - Sikring Jutulheimen Bygdamuseum
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6570 Perspektivet Museum får økonomisk støtte til - Lukking av avvik i branndokumentasjonen fra 2019
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6571 Stiftelsen Norsk Kulturarv - "Ta et Tak-aksjonen 2020/21" er bevilget tilleggsmidler
26.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 2.390.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6675 Marita Larsen Helland får økonomisk støtte til - Restaurering av låve på Litunet
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6678 Tysnes Kulturkyrkja Onarheim får økonomisk støtte til - Restaurering av kirkeorgel
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6685 Halldis og Gudrun Folkedal får økonomisk støtte til - Nytt elektrisk anlegg i prestegård.
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6687 Joar Skirbekk får økonomisk støtte til - Restaurering av våningshus
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6689 Ålaug Rosseland får økonomisk støtte til - Vedlikehold av 7 tidligere restaurerte vinduer.
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6690 Bente Rudberg får økonomisk støtte til - Restaurering av låven på Sandbakken
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6692 Linn Cecilie Skarderud får økonomisk støtte til - Restaurering av stabbur
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss