1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6189 Stift. Buskerudmuseet får økonomisk støtte til - Utbedring av elektriske mangler ved Villa Fridheim
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6190 Stift. Ormelid gard får økonomisk støtte til - Prøveprosjekt brannsikring av 5 freda bygninger på Ormelid i Luster
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6191 Bymuseet i Bergen får økonomisk støtte til - Sikringsutstyr for person- og objektsikring
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 203.300 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6192 Stiftelsen D/S Hvaler får økonomisk støtte til – Sikkerhets- og Redningsutstyr for MS Hvaler
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6193 Stift. Lillehammer Museum får økonomisk støtte til - Sikring- og klimatiltak for utstillingen "Impulser"
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6195 Nord-Troms Museum får økonomisk støtte til - Restaurering av fjøs ved Holmenes gård
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 40.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6196 Norsk Industriarbeidermuseum får økonomisk støtte til - Årlig sertifisering av MF Storegut
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6197 Stiftelsen Folldal Gruver får økonomisk støtte til - Sikring av historiske tekstiler/faner i utstilling
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 41.847 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6199 Stift. Buskerudmuseet får økonomisk støtte til – Kunsttransport og oppbevaring ved Galleri Skredsvig
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6200 Trude E. Wilskow Botn får økonomisk støtte til - Restaurering av hovedhuset på Botn Skysstasjon
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss