1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6534 Stift. Hesthamar Skrivargard får økonomisk støtte til - Prosjekt 2020
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6535 Vågå Historielag får økonomisk støtte til - Restaurering av purkehus i bydamuseumet
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6537 Studieforbundet kultur og tradisjon får økonomisk støtte til - 13 kurs og fagsamlinger i 7 fengsler.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6538 Eddie Lesund får økonomisk støtte til - Reparasjon av hovedmotor på R/S IDUN
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6541 Norsk Teknisk Museum får økonomisk støtte til - Utskifting av brannsikringsanlegg i fotomagasin.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 600.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6542 Fortidsminneforeningen - avd. Oslo og Akershus får økonomisk støtte til - Bygningsvern dagen 2020.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6543 Kragerø Kystlag får økonomisk støtte til - Sjøsikkerhet til B/F Gamle Kragerø.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 123.055 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6545 Stiftelsen Verkstedet får økonomisk støtte til - Vedlikehold av vevstua og garasjen.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6547 Stift. Norsk Folkemuseum får økonomisk støtte til - Alarm og adgangskontroll for Norsk Maritim Museum
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6550 Glimts Venner får økonomisk støtte til - Brann- og redningsutstyr til vernet fartøy M/K Glim
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 10.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss