1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6283 Stift. Fullriggeren Sørlandet får økonomisk støtte til - Nytt maskineri og sikkerhetsutstyr
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 1.701.200 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6284 Norsk Maritimt Museum får økonomisk støtte til - Istandsetting av dekket til S/Y Venus.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 26.150 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6287 Charlotte Forsberg får økonomisk støtte til - Rehabilitering av 3 pipeløp ved Kjølberg Herregård.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6288 Hardanger fartøyvernsenter får økonomisk støtte til - Restaurering av S/J Mathilde
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P6289 Ingeborg Refling Hagen Kulturhus får økonomisk støtte til - Restaurering av kulturhuset Fredheim
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6290 Veteranskibslaget Stavenes får økonomisk støtte til - Legging av tredekk på Promenadedekket
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6291 Kirkens SOS Nord-Hålogaland får økonomisk støtte til - innkjøp av 50 stk. Headset.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 54.950 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6292 Oslo universitetssykehus HF får økonomisk støtte til en 50% stipendiatstilling for premature barn
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020
besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6293 Redningsselskapet får økonomisk støtte til bygging av to stk. 8 meter redningsbåter
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020
besluttet å innvilge kr. 2,5 mill. til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6503 Skifjord Bedehus får økonomisk støtte til - Utbedring av kjellervegg/grunnmur.
26.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss