1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6271 Stiftelsen Nord-Troms Museum får økonomisk støtte til - Museumsinventar til Elvenes fellesmagasin
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6272 Anno Museum, avd. Norsk Utvandrermuseum får økonomisk støtte til - Utskifting av taket på museets hovedbygning
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6273 Norsk Folkehjelp Midt-Troms får økonomisk støtte til - Ny beredskapsgarasje for utstyr
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6274 Helgeland Museum får økonomisk støtte til - Tak på Tusbergstua, avd. Sømna
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6275 Løten Røde Kors får økonomisk støtte til - Innkjøp av ny snøscooter
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6276 Holmestrand Museumsforening får økonomisk støtte til - Tilskudd til brannteknisk vurdering.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6277 Bymuseet i Bergen får økonomisk støtte til - Økt el-sikkerhet ved Bymuseet i Bergen
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6279 Vågan Kystlag får økonomisk støtte til - Sikkerhetsopplæring ved M/J Anne Bro.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6181 Stift. Seilskipet Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til - Innkjøp av 2 stk. MOB-båter
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 1.400.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6282 Stift. Christian Radich får økonomisk støtte til - Sikkerheten om bord på Christian Radich
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 563.910 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss