1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6177 Ole Didrik Lærum får økonomisk støtte til - Klima- og avfuktningsanlegg for kjøretøysamling
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 62.375 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6179 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til - Sprinkelanlegg ved Limagarden
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6181 Kulturarv Lofoten AS får økonomisk støtte til - Renovering av 2 langvegger ved Langaasgården i Sund
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 333.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6182 Stift. Kirkens Bymisjon Drammen får økonomisk støtte til - Sosial inkludering og aktiviteter
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6183 Norsk Veteranskibsklub får økonomisk støtte til - Sikkerhetsutstyr og opplæring på Børøysund og Styrbjørn
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6184 Stift. Lingard Skuteminne får økonomisk støtte til - Innkjøp av hjertestarter og kurs
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 32.188 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6185 Gudbrandsdalsmusea AS får økonomisk støtte til - Restaurering av 3 stabburtak ved Presthaugen i Lom
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6186 Stiftelsen MS Kryllingen får økonomisk støtte til - Oppgradering av sikkerheten ombord på MS Kryllingen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 162.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6187 Bogstad Gård får økonomisk støtte til - Restaurering av 4 vinduer i Rødkabinettet og Spisestuen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6188 Museene i Akershus får økonomisk støtte til - Istandsettelse av Bodinsmia ved Eidsvoll museum
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss