1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6743 Hvaler Kulturvernforening får økonomisk støtte til - Nytt elektrisk anlegg i Maskinhuset på Hvaler
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6744 Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse får økonomisk støtte til - Sprinkelanlegg i båt og vognhuset
05.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.700.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6748 Stiftelsen Wayback, Bergen får økonomisk støtte til - Mestringstilbud for unge
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6749 Stiftelsen Tollerodden Kirkestredet 9 får økonomisk støtte til - Brannvarslingsutstyr
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.166.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6750 Bø Museum får økonomisk støtte til - Bytte tak på Åheim landhandel
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6751 Aslag Krogness Haanshuus får økonomisk støtte til - Istandsetting av vinduer i Luraasstoga
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6752 Helge Arne Kolås får økonomisk støtte til - Restaurering av naust
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6766 Museene i Akershus, avd. Asker museum, får økonomisk støtte til - Brannsikring av kunster/bolig-hus
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.350.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6755 Stiftelsen Edvard Munchs Atelier får økonomisk støtte til - Oppgradering av underetasjen i Edvard Munchs atelier
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr.400.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6760 Såheim Folkets Hus, Lo i Tinn får økonomisk støtte til - Kjøp av brannvernutstyr
02.12.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 02. desember 2020 besluttet å innvilge kr. 15.500 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss