1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6508 Stiftelsen Rød Herregård går økonomiske støtte til - nytt brannslokningssystem
26.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6509 Bergen Brandkorps Historielag får økonomisk støtte til - Kjøp av dampmaskin til Sjødampsprøyt 1
26.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6511 Os Kommune får økonomisk støtte til - restaurering av stall og driftsbygning - Oddentunet
26.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6512 Kjersti Isdal får økonomisk støtte til - Restaurering av våningshus.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6514 Den Norske Kyrkja får økonomisk støtte til - Installere sprinkelanlegg i Vangskyrkja
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6515 Johannes O. Borge får økonomisk støtte til - Restaurering - utløa på Storneset.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 32.400 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6517 Christiania Skiklub får økonomisk støtte til - Taktekking av Ski-hytta i Nordmarka
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6518 Maria Kristoffersen får økonomisk støtte til - Oppgradering av påler på Mortenhals brygge
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6519 Trude Sildnes får økonomisk støtte til - Reparere tak og syllstokk på låve.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6520 Tamino AS får økonomisk støtte til - Sikring av taket på drengestua på Nordre Ammerud gård
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss