1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6201 Stift. Ormelid gard får økonomisk støtte til – Oppmuring av peis og skorstein i steinselet ved Nedstestølen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6202 Laksevåg Kulturhistoriske Forening får økonomisk støtte til - Utbedring av taklekkasje i bunker fra krigen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6205 Anna Rogde får økonomisk støtte til - Årlig kontroll av sikkerhetsutstyr
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 64.805 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6206 Landeskogens Venner får økonomisk støtte til - Kurs i rehabilitering av piper og ildsteder
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6207 Stiftelsen Lalumsvangen Setermuseum får økonomisk støtte til - Restaurering av tak på seterhus ved setermuseet i Stange
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6213 Ålesund Kommune får økonomisk støtte til – Brannsikring/sprinkling av Molovegen 20 og 22 i Ålesund
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6215 Sølensjøen Lotteierlag SA får økonomisk støtte til - Restaurering av et «kjeld»/redskapshus for garn og not på Fiskevollen i Rendalen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6216 Sølensjøen Lotteierlag SA får økonomisk støtte til - Restaurering av et «Nøster»/båthus på Fiskevollen i Rendalen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6219 Austrheim Sokn får økonomisk støtte til - Reparasjoner i bærekonstruksjonen ved Austrheim kirke
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6220 Christoffer Hønsen og Karin Axelsen får økonomisk støtte til - Gjenoppføre pipe og grue med bakerovn
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss