1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6521 Tamino AS får økonomisk støtte til - Sikring av stabburet på Nordre Ammerud gård
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6522 Christianslund Holding AS får økonomisk støtte til - Restaurering av kaifront, Vaterland Bevaringssenter
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6524 Stjørdal Brann og Redningstjeneste får økonomisk støtte til - Innkjøp av redningsdrakter for vann.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 64.962 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6525 Drammen Historielag får økonomisk støtte til - Bytte av gulv i skolebygning fra 1784
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6526 Ole-Thorstein Lerbrekk får økonomisk støtte til - Skifte tak på sidefløy, Borgengården i Skien
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6527 Ragna Lea får økonomisk støtte til - Bevaring av Villa Sommerfryd
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6528 Ingvild Vesterdal får økonomisk støtte til - Nytt elektrisk anlegg på fredet stuebygning
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6531 Museene i Akershus får økonomisk støtte til nye låssystemer ved Fetsund lenser og Urskog-Hølandsbanen
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 55.352 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6532 Harstad Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - Brannsikring av Trondenes kirke
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 1 million til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6533 Miljøstiftelsen Bellona får økonomisk støtte til - Utvikling av en digital kunnskapsplattform
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss