1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 3991 Stiftelsen Modum Blaafarveværk får økonomisk støtte til omlegging av tak på fredet uthus
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3993 Tomas Myrvold får økonomisk støtte til rehabilitering av stabbur på Nord-Byen
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3994 22B Kontaktsenter får økonomisk støtte til kjøp av arbeidsbil
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3995 Torunn Askim og Lars Adde får økonomisk støtte til restaurering av kornlåven på Gorsetgjerdet
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3996 Ungdomslaget Verdandi får økonomisk støtte til oppgradering av ungdomshuset Friheim
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3997 Jon Gudbjørn Kjellgren får økonomisk støtte til restaurering av bu/vedskåle på Nedstuen i Åsnes kommune
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 3998 Modum sokn får økonomisk støtte til installasjon av sprinkleranlegg ved Heggen kirke
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4000 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring i Limagarden
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 36.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4001 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring i Vistnestunet
06.02.19
... Dette ble klart etter at Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 16.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4002 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikring ved Sjøbruksmuseet
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss