1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6045 Museene i Sør-Trøndelag - Sverresborg, får økonomisk støtte til branndetektering og overvåkning
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6046 Trondhjems Provincialloge får økonomisk støtte til reparasjon av utvendig tak
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6047 Stiftelsen Ormelid gard får økonomisk støtte til restaurering av selet på Nedstestølen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6048 Eidskog Røde Kors får økonomisk støtte til sikkerhetsutstyr for brannberedskap
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6049 Mjøsmuseet får økonomisk støtte til bygging av gjenstandsmagasin
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6050 KODE - Kunstmuseene i Bergen får økonomisk støtte til beredskapshenger for kunst
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6051 Stiftelsen Den gamle krigsskole får økonomisk støtte til kjøp av Krigsskolen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 3.000.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6052 Lillebryggen AS får økonomisk støtte fra til sikring av Kjøpmannsgaten 21
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6057 Hornnes Hjelpefengsels Venner får økonomisk støtte til Restuarering av Hornnes hjelpefengsel
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6060 Ingemar Røyrane får økonomisk støtte til Restaurering av gårdssag på Røyrane.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss