1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4039 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo får økonomisk støtte til prosjekt «Radius»
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4040 Matsentralen i Vestfold og Telemark får økonomisk støtte til utstyr for oppstart
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 68.256 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4041 Vest-Agder Museet IKS får økonomisk støtte til restaurering av Løe fra Bjørgum, Kristiansand Museum
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4042 Foreningen Åpen Dør får økonomisk støtte til innkjøp av brukt kjølehenger for utdeling av mat
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4043 Astafjord Kystlag får økonomisk støtte til årlig sikkerhetssjekk ved M/K Folkvang
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 94.470 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4044 Stiftelsen Evju Bygdetun får økonomisk støtte til bygging av arkivkjeller
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4045 Bardu Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til kjøp av ATV med henger
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4047 Jan Henrik Opsahl får økonomisk støtte til tilbakeføring av tegltak på låven på Østerhaug gård
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4048 Bjørnsgard ANS får økonomisk støtte til diverse sikring
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4052 Norsk Narkotikapolitiforening får økonomisk støtte til trykksaker og profileringsmateriell
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 110.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss