1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4097 Petter Andreas Pettersen får økonomisk støtte til reparasjon av grunnmur på hovedhuset
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4098 Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til utskifting av stålplater for sikker drift
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 1.000.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4099 Studieforbundet kultur og tradisjon får økonomisk støtte til kurs i fengsel samt fagsamling
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4102 Feiring jernverks venner får økonomisk støtte til verneutstyr for gruverensk
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4106 Bjørn Stalheim får økonomisk støtte til utskifting av kledning på våningshus
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4108 Kristian Nese Taxerås får økonomisk støtte til restaurering av snekkerverksted / bryggerhus i Barbulia
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4109 Åkrehamn Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til utskifting av dekkplank på «Rimi 1»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4110 Oslo Museum - Bymuseet får økonomisk støtte til et klimaregulert monter for ny utstilling
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 55.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4295 Anita og Ronny Brynildsen får økonomisk støtte til brannsikring av Bockrammgården
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4296 Stiftelsen Lingard Skuteminne får økonomisk støtte til glassmontere for sikring av verdifulle museumsgjenstander
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss