1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4071 Karianne Klaveness Holmen får økonomisk støtte til istandsetting av bua på Øvre Vilberg gård med utbedring av tak og tømmerkonstruksjon
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4074 Ina Hjellet får økonomisk støtte til omlegging av torvtak på våningshus på Hjellet
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4075 Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun får økonomisk støtte til restaurering av 10 originale vinduer
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4076 Aust-Agder museum og arkiv IKS får økonomisk støtte til kjøp av hjertestarter på D/S Bjoren
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 12.500 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4077 Sør-Troms museum får økonomisk støtte til årlig sikkerhetskontroll av seilskuta «Anna Rogde»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4078 Ola Helland får økonomisk støtte til renovering av verksted, hovedhus og lysthus
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4079 Helgeland Museum får økonomisk støtte til diverse sikring ved Petter Dass-museet
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 186.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4083 Osmarka bedehus og kapell får økonomisk støtte til skifte av tak
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4084 Valldal Gjestgiveri får økonomisk støtte til gjenoppbygging av «Gamle Sylte Hotel»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4085 Kristen Besøkstjeneste får økonomisk støtte til kjøp av brukt varebil for transport av mat
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss