1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6061 Stian Pettersbakken får økonomisk støtte til Vindusrestaurering i størhuset ved Rud Klokkergård.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6063 Hauge 2021 får økonomisk støtte til Restaurering av museet Hans Nielsen Hauges Minde
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6064 Hans Arne Bjerkemyr får økonomisk støtte til Omlegging av tak på låve.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6068 Christoffer Kobbeltvedt får økonomisk støtte til Bekjempelse av skadedyr i Gammelstova.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 33.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6069 Tone Mjelde får økonomisk støtte til Vernemur i Mjeldalen.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6071 Toldbodgaten 35 A - Singinggården får økonomisk støtte til Rehabilitering av skorsteiner.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6072 Vestfoldmuseene IKS får økonomisk støtte til Tildekningsutstyr til hvalbåten Southern Actor
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6074 Bergen Seilskøyteklubb får økonomisk støtte til Restaurering av RS4 Feie
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6075 Stiftinga MS Hindholmen får økonomisk støtte til Oppgradering av sikkerhet ombord på MS Hindholmen
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6077 Norsk Folkehjelp Kragerø får økonomisk støtte til Ambulansebåre til beredskapsambulansen
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 60.000. til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss