1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4054 Stiftelsen Buskerud museet får økonomisk støtte til sikring av taket på Villa Fridheim
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>p 4055 Norsk Maritim Museum får økonomisk støtte til sikring av Svanen før toktsesong 2019
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4058 Oplandske Dampskibsselskap – DS Skibladner får økonomisk støtte til reparasjon av Skibladner-huset
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 160.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4059 Grendehuset Skogly får økonomisk støtte til restaurering av gammelt inngangsparti
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.

les mer>>P 4061 Helgeland Museum, avd. Rana Museum, får økonomisk støtte til diverse sikring
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4062 Nedre Valland – Nes Grendelag får økonomisk støtte til restaurering av båtbyggerverkstedet i Holmsund
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4065 1. Sannisdal Speidergruppe får økonomisk støtte til utstyr for økt sikkerhet på losskøyta «Karen Sophie II»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 51.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4068 Hagevik Tønnefabrikk får økonomisk støtte til nytt sikringsutstyr.
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 125.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4069 Hilde Kveli får økonomisk støtte til restaurering av seterstue på Rømmervas-seteren
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4070 Synnøve Steinsland får økonomisk støtte til berging av Gammelbutikken på Tulleng
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss