1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6010 Lars Olav Stavnes får økonomisk støtte til oppsetting av tømmerkasse på gården Reppestø
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6013 Jæren Lokallag av Fortidsminneforeningen Rogaland får økonomisk støtte til vern av eldre heigard
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6014 Sauherad og Nes Sokn får økonomisk støtte til automatisk brannslukkeanlegg i Nes kirke
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6015 Stiftelsen Heggedal Hovedgård får økonomisk støtte til brannsikring av hovedbygningen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6016 Eilif Reinholdtsen får økonomisk støtte til reparasjon av murpipe
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6018 Inger-Johanne Ellefsæter fikk økonomisk støtte til sikring av tak ved Flesberg gård
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6023 Odalen Sjømerkeforening fikk økonomisk støtte til sjømerking på Storsjøen

17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6024 Sigurd Tore Øyum får økonomisk støtte til restuaurering av steinstove i Aulandsdalen
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6025 Tina Westhelle Strand får økonomisk støtte til nytt brannsikringsanlegg
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6026 Flatdal Bygdeutviklingslag får økonomisk støtte til pprusting av gammelt høysel i Flatdal
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss