1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6027 Kari Brørvik får økonomisk støtte til nytt el-anlegg og brannsikring i Karistova
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6029 Lurøy Kystlag får økonomisk støtte til nytt naust ved Lurøy Kystmuseum
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6030 Volda Elektriske Mylne AS får økonomisk støtte til rehabilitering av møllesteiner
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6031 Foreningen Sjøen For Alle får økonomisk støtte til økt sikkerhet samt beskyttelsestak mot sol og regn
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 123.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6032 Grong Bygdamuseum, v/museumsnemnda får økonomisk støtte til flytting av båtbyggerverksted
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6033 Stiftelsen Museum Nord - Sortland Museum fikk økonomisk støtte til brannvarsling av Jennestad brygge
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 46.913 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6037 Vis sjøvett - Kristiansand får økonomisk støtte til nytt dekk på opplæringsfartøyet Skøy
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6038 Suldal Røde Kors får økonomisk støtte til beredskapsbil
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6041 Stiftelsen Buskerudmuseet - Fossesholm Herregård får økonomisk støtte til INERGEN i søndre sidefløy
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6042 Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling fikk økonomisk støtte til utbedring av skorstein ved våningshus fra 1812
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 42.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss