1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4299 Elisabeth og Kari Astrup får økonomisk støtte til restaurering av kunstneren Nikolai Astrups hytte
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4300 Harald Gram får økonomisk støtte til restaurering av eldre fritidsbolig
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4302 Harald Flaten får økonomisk støtte til restaurering av loft
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4303 Ole Magne Bale får økonomisk støtte til renovering av taket på Munkestova
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4307 Veteranskipslaget Fjordabåten får økonomisk støtte til resertifisering og sikkerhetsutstyr til M/S Granvin
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4308 Vingelen sokn får økonomisk støtte til istandsetting av Vingelen gamle skolestue
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4309 Hurum Kommune får økonomisk støtte til brannsikring av Storgaten 1 og 3 i Holmsbu sentrum
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4311 Osterøy Museum får økonomisk støtte til total restaurering av Karla-garveriet i Valestrandsfossen
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4312 Terje Marheim får økonomisk støtte til istandsetting av steinløe i Dalstø
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4313 Per Owe og Unni Astrid Furu får økonomisk støtte til reparasjon av uthus på Nordgarden Greni
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss