1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4355 Borettslaget Bergsligata 13 får økonomisk støtte til restaurering av originale blyglassvinduer i Bergsligata 13
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4357 Sauda Klubb får økonomisk støtte til drenering, restaurering av tak, fasade, vinduer og ytterdør
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4359 Rennebu Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4360 Stiftelsen Lingard Skuteminne får økonomisk støtte til brannsikring
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4362 Synnøve Caspari får økonomisk støtte til rehabilitering av brygge i Svinør
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4363 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte til sikringsanlegg ved Grødaland og Audamotland
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4364 Grendahuset Ljosheim får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 4368 Tromsø Røde Kors får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til «gatemegling», forebygging av vold og kriminalitet blant ungdom
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4369 Stiftelsen Shalam får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til anskaffelse av en minibuss
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet.
I styremøte 12. april 2021 ble det besluttet å innvilge omdisponering av kr. 150.000 til anskaffelse av varebil.
les mer>>P 4370 Norske Redningshunder, Midt Troms lag får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til ny scooter med henger
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 75.300 til dette formålet
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss