1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4387 Varanger Museum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til fotobevaring
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 110.500 til dette formålet
les mer>>P 4389 Stiftinga Jærmuseet får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til inventar og utstyr til underjordisk magasin
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 700.000 til dette formålet
les mer>>P 4391 Sveio Kyrkjeleg Fellesråd får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til utvendig brannvarsling for Valen kapell og Sveio Kirke
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 55.357 til dette formålet
les mer>>P 4393 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Angelstad
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 48.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4394 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Merdøgård
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4396 Stiftelsen Wayback Bergen får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til kjøp av fritidsbåt
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4401 Gunnar Ramstad får økonomisk støtte til utbedringer av motorbåten AMY
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4406 Arne Samuelsen og Teppo Valkama får økonomisk støtte til istandsetting av gulv i 1. etg. på Dørnbergerhuset i Son
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4407 Stiftinga Avdalen Gard får økonomisk støtte til nytt tak på hovedhuset
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4410 Stiftelsen Dakota Norway får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til ny motor for en DC 3
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss