1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4413 Stiftinga Jærmuseet, avd. Vitensenteret får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av gulvet i Krossens Havremølle
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 4414 K. Christensen & co, Moens båtbyggeri får økonomisk støtte til oppgradering av el-anlegg i båthuset
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4415 Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling får økonomisk støtte til flomsikring
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4416 Stiftelsen Modum Blaafarveværk får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til istandsetting av taket på tømmerlåven ved Nyfossum
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 400.000 til dette formålet
les mer>>P 4418 Fortidsminneforeningen får økonomisk støtte til Bygningsverndagen i 2019
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4421 Torhild I. Skomedal Sangesland får økonomisk støtte til restaurering av 13 stk. vinduer i Nordgarden
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4422 Stiftelsen Lystgården får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til installasjon av løfteplatform
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 6002 Sporveishistorisk Forening Trondheim får økonomisk støtte til brannsikring av sporvognshall ved Sporveismuseet
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 450.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6008 Arne Ingar Granlund får økonomisk støtte til reparasjon av taklekkasje
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6009 Stiftelsen Fagertun får økonomisk støtte til utskifting av eldre alarmsystem
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss