1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4013 St. Georgs Gildene får økonomisk støtte til brannsikring av Kvernmoen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4015 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvern-senter får økonomisk støtte til rømningsvei i administrasjonsbygningen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 81.109 til dette formålet
les mer>>P 4016 Edvardt Nilsen får økonomisk støtte til restaurering av låven/fjøset på Nygaarden på Husøy
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4017 Kystmuseet får økonomisk støtte til prosjekt «Bedre tilgjengelighet»
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4018 Thomas Angells Stiftelser får økonomisk støtte til brannsikring i Kjøpmannsgata 6
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4019 Stiftelsen Lillehammer museum får økonomisk støtte til restaurering og bevaring av Prestegården på Maihaugen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4020 Stine Sofies Stiftelse får økonomisk støtte til ny vedfyrt peis
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4021 Ingrid Birgitte Holm får økonomisk støtte til istandsetting av smie på Øvre Lønnum gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4023 Terje Midtun får økonomisk støtte til restaurering av undervannsskrog utvendig på M/K Sjøgutt
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4024 Anno Museum - Digitaliseringsenheten får økonomisk støtte til innkjøp av utstyr for digitalisering av fotosamlinger
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss