1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6078 Stift. Buskerudmuseet får økonomisk støtte til Elektrisk anlegg ved Hagan og Lauvlia
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6080 MiA - avd. Gamle Hvam Museum får økonomisk støtte til Istandsetting og oppgradering av sprinkelanlegg
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 174.150 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6081 Museene i Akershus får økonomisk støtte til Digital bevaring av Roald Amundsens hjem
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6082 Johan Eivind Randahl får økonomisk støtte til Restaurering av skifertak på Orkanger stasjon
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6083 Vest-Agder museet – avd. Kristiansand Kanonmuseum Møvig får økonomisk støtte til Avfukter til sambandsbunker på Møvik fort
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6087 Stift. Sætre Gård får økonomisk støtte til Renovering av vinduer i bryggerhuset.
04.12.19
...
Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 34.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6088 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til Brannalarmanlegg ved Gjesdal Ljåfabrikk
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 38.125 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6089 Ringvassøy Museumslag får økonomisk støtte til Vinterlagringsduk for MK Hessfjord
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 33.750til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6091 Stift. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til Etablering av redningsleidere
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 71.008 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6092 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til Jording etter skader pga lynnedslag ved Sæteren Gård
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss