1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4086 Stiftelsen Bratteklev Skipsverft får økonomisk støtte til kjøp av rednings- og førstehjelpsutstyr
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 35.098 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4087 Helgeland Museum, avd. Rødøy, får økonomisk støtte til diverse sikring ved Falch Gamle Handelssted
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 48.940 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4088 Kari Skjelanger får økonomisk støtte til istandsetting av jordkjeller
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4089 Stiftelsen Christian Radich får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til nødvendig sikring om bord
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 900.000 til dette formålet
les mer>>P 4090 Bogstad Gård får økonomisk støtte til restaurering av vinduer og dør i Havestuen
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 375.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4091 Stiftelsen Norsk Folkemuseum får økonomisk støtte til biocidanalyser i museet
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4092 Stiftelsen Buskerudmuseet får økonomisk støtte til istandsetting av Hagan, Christian Skredsvigs kunstnerhjem
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 142.764 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4093 Andrea Lange får økonomisk støtte til reparasjoner på huset «Knatten»
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4095 Halden Røde Kors får økonomisk støtte til innkjøp av en ATV med henger
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4096 Norsk Folkehjelp i Sandnes får økonomisk støtte til kjøp av en ATV med belter
10.04.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss