1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4314 Knut Terje Adolfsen får økonomisk støtte til innvendig reparasjon av bryggerhus fra 1892
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4315 Kirkens SOS Nord-Hålogaland får økonomisk støtte til kompetanseheving for de frivillige
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4316 John Olav Haugetuft får økonomisk støtte til total restaurering av «Ystebui»
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4317 Ishavsmuseet Aarvak får økonomisk støtte til brannsikringstiltak i museet
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4321 Gudbrandsdalsmusea, avd. Vågå får økonomisk støtte til sikring og klimaregulering
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4323 UL Havgull får økonomisk støtte, øremerket taket på «Elverhøy»
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4324 Alta Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4325 Solveig Elisabeth Meløysund – Solveigs stue AS får økonomisk støtte til istandsetting av steintak fra 1790
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4326 Asbjørn Bjørnstad får økonomisk støtte til restaurering av pipe, peisfot, brannmur samt reetablering av bakerovn i drengestue/bryggerhus på Kinde Nedre
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

les mer>>P 4327 Trappen Motiveringssenter får økonomisk støtte til klatreutstyr m.m.
11.06.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss