1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4025 Stiftelsen Norsk Institutt for kulturminneforsking (NIKU) får økonomisk støtte til samhandling mellom regional og nasjonal kompetanse i krisesituasjoner
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4026 Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 700.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4028 Arne Jan Pedersen får økonomisk støtte til elektrisk anlegg i Kulturlåven Aursfjord
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4031 Kistefos Museet får økonomisk støtte til brannalarmanlegg i museets bygninger
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4032 Anders Høst får økonomisk støtte til restaurering av stabburet på Vinjar Gård
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4033 Ingrid Grimstad får økonomisk støtte til restau4ering av selet på Hervasstølen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>4035 Stiftelsen Guts får økonomisk støtte til bytting av vinduer og kledning på fasade nord på hus i Drammen
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4036 Vestby og Ås Røde Kors får økonomisk støtte til kjøp av en aluminiumsbåt med motor og utstyr
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4037 Krøderbanens venner får økonomisk støtte til restaurering av tømmerrampe ved Kløftefoss stasjon
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4038 Svein og Tone Bente Nyhus får økonomisk støtte til restaurering av Klypstua, en gammel tømmerstue
06.02.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. februar 2019 besluttet å innvilge
kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss