1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 4371 Magnar Saltnes får økonomisk støtte til restaurering av jordkjeller på gården Njøten
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4372 Jarle A. Johansen får økonomisk støtte til omlegging av tak på bolighus
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 4373 Fortidsminneforeningen får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til brannsikring av Hustad kirke
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 500.000 til dette formålet.

I styremøtet 20. oktober 2022 ble tildelingen omdisponert til sikringsplan for Fortidsminneforeningens bygninger

les mer>>P 4376 Nordvågen Kystlag får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til gjenstående renovering av Lykken II
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4378 Stiftelsen Foldal får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til reparasjon av bærende konstruksjoner ved Foldalbruket
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 242.000 til dette formålet
les mer>>P 4379 Oslo Museum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en helthetlig sikringsplan og ROS-analyse for alle museets lokaliteter
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet
les mer>>P 4380 Stiftelsen Eidsfos Hovedgård får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en brannteknisk tilstandsvurdering med branndokumentasjon
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 70.000 til dette formålet
les mer>>P 4382 Etnedal Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til en ATV med belter, slede og redningsbåre
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet
les mer>>P 4385 Evie Katrin Lønne får økonomisk støtte til restaurering av «Gammelstua
28.08.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 4386 Mossefossens Venner får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til restaurering av Gamle Moss Vannverk
28.08.19
... Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til dette formålet
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss