1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6095 Stiftelsen Midt-Troms Museum får økonomisk støtte til Restaurering av Fossmostua
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6096 Helgeland Museum får økonomisk støtte til Sikring av Kirkebua på Hemnesberget.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 48.505 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6097 Stiftelsen Kulturkvartalet får økonomisk støtte til Adgangskontroll m.m. på Jugendstilsenteret og KUBE
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 384.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6098 Anno Museum – Avd. Domkirkeodden får økonomisk støtte til Oppgradering av brannvarslingsanlegg.
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 172.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6102 Stift. Norsk Kulturarv får økonomisk støtte til «Ta et tak» 2020/21
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 7.500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6104 Laksevåg Kulturhistoriske Forening får økonomisk støtte til Flytting av skolehus fra 1851 på Laksevåg
04.12.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 4. desember 2019 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6105 Foreningen for barnepalliasjon er tildelt Skadevernprisen for 2019
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6106 Framsenteret er blitt tildelt Miljøvernprisen for 2019
17.10.19
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 228 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss