1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7450 Einar Ove Håland får økonomisk støtte til kopiering av 3 gamle vinduer i «Teodorhuset»
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7451 Vår Frue Gt. 4 - Parkgården AS får økonomisk støtte til restaurering av Parkgårdens låve
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 37.300 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7452 Anne Nygren får økonomisk støtte til restaurering av «Losse» fra 1906
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 24.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7453 Stiftinga Museumssenteret i Hordaland får økonomisk støtte til 2 nye vinduer i våningshuset på Magnusgården
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 26.390 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7455 Randsfjordmuseene AS får økonomisk støtte til brannanlegg på Lands Museum
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 136.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7457 Hå Gamle Prestegård/Hå Kommune får økonomisk støtte til automatisk slukkeanlegg på Obrestad fyr
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7459 Stiftelsen Folldal Gruver får økonomisk støtte til sikring av historiske arkiver
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 180.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7460 Sameiet Gyldenløves Plass 1 får økonomisk støtte til installasjon av seriekoblet brannvarslingsanlegg
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7461 Tobias Silenti Hellerud får økonomisk støtte til utskifting av el-installasjon i verneverdig bolig
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022
besluttet å innvilge kr. 32.500 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7463 Ålaug Rosseland får økonomisk støtte til reparasjon av taket på Rosseland skole
11.02.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 10.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss