1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7666 Flatdal Bygdeutviklingslag får økonomisk støtte til restaurering av gammelt høysel i Hegni
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 65.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7667 Gudbrandsdalsmusea AS får økonomisk støtte til sikring og tilgjenneliggjøring av Presthaugen, Lom bygdatun
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 416.250 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7668 Einar Lohne får økonomisk støtte til istandsetting av vestveggen på Rogstadgården
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7669 Einar V. Erlandsen får økonomisk støtte til restaurering av stabbur
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7670 Fortidsminneforeningen - avd. Oslo og Akershus får økonomisk støtte til Bygningsverndagen 2022
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 93.185 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7671 Fortidsminneforeningen - avd. Bergen og Hordaland får økonomisk støtte til oppdatering av alarmsender ved Moster gamle kirke
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 08. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 5.250 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7672 Trine Grann - Sommerhotellet Grindaheim AS får økonomisk støtte til brannsikring og FDV-dokumentasjon
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7673 Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg får økonomisk støtte til brannteknisk oppgradering, del 1
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 268.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7676 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter får økonomisk støtte til flytebrygge og landganger
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7677 Cfg Eiendom AS får økonomisk støtte til sikring av Storbua
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 130.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss