1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7693 Matsentralen Vestfold og Telemark får økonomisk støtte til innkjøp av ny truck
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7694 Anna Rogde får økonomisk støtte til sikkerhetsutstyr til "Anna Rogde"
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 71.485 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7695 John OLav Oddan får økonomisk støtte til bytte tak på trønderlån
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7697 Bernt Hilmar Jacobsen får økonomisk støtte til restaurering av eldhuset ved Gamlahuset
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7699 Gerd Iren Kallak Stemme får økonomisk støtte til restaurering av tak på hovedhus fra 1700 tallet
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7700 Nedre Eiker Røde Kors får økonomisk støtte til kjøp av redningsbil
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7701 Helgådal IL og Malsådalens venner får økonomisk støtte til istandsetting av masovn/smeltehytte i Malsåsdalen
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7702 Thor Thingbø får økonomisk støtte til restaurering av tak på eldhus
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7703 Andreas Breivik Ormevik får økonomisk støtte til istandsetting og gjennoppbygging av lemstove
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7704 Geir Olav Gogsøyr får økonomisk støtte tilå legge om taket på Absalon-huset på Hjelle
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss