1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7802 Lise Kristensen får økonomisk støtte til restaurering av tegelsteinsfjøs
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7803 Tryggvi Tryggvason får økonomisk støtte til restaurering av våningshus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7804 Vågå Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til naust/båthus for redningsbåt på Bessvatn
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7805 Bardufoss Flyklubb får økonomisk støtte til motoroverhaling på Piper Cub veteranfly
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7808 Eva Liell får økonomisk støtte til nytt tak på Hen godshus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7809 Furnes Historielag får økonomisk støtte til restaurering av hovedhuset på gården Høllsbakk
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7810 Foreningen Fraktebåten Axel får økonomisk støtte til oppretting av aksling på fraktebåten Axel
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7811 Stiftelsen Hesthamar Skrivargard får økonomisk støtte til restaurering av naustet på Hesthamar Skrivargard
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7813 Dag Erlend Lohne Mohn får økonomisk støtte til fjerning av hussopp i jugendvilla
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7814 Astafjord Kystlag får økonomisk støtte til sertifisering av 2 stk. redningsflåter til M/K Folkvang
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss