1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7561 Oslo Røde Kors, avd. Nettverk etter soning får økonomisk støtte til innkjøp av varme/flytedresser til seilkurs
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7562 Lindstøl Verven A/S får økonomisk støtte til reparasjon av 2. halvdel av tak på sagbygning
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7563 Sollerudstranda Skole får økonomisk støtte til renovering av skroget på skoleskipet Dyrafjeld
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7564 Tveit Historielag får økonomisk støtte til sikring av Bakken kalkovner
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7565 Rigmor Solem får økonomisk støtte til restaurering av bakkemurer ved Ytre Lee
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7566 Stiftelsen Helgeland Museum får økonomisk støtte til drenering, grunnet fukt i husene på bygdetunet
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7567 Jens Jentoft får økonomisk støtte til oppgradering av to piper på Ballestad Væreiergård
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7568 Håvard M. Haug får økonomisk støtte til restaurering av låven i Linnerinngjerdinga
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7570 Fortidsminneforeningen - avd. Bergen og Hordaland får økonomisk støtte til oppdatering av alarmsender til Stranes Stiftelse
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 7.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7571 Stiftelsen Kistefos-Museet får økonomisk støtte til lovpålagt utbedring i historisk bygg
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss