1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7573 Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter får økonomisk støtte til ny branntrapp på Riggerloftet v/ Tønsberg Kultursenter
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7574 Maria Kristoffersen får økonomisk støtte til istandsetting av landgang og pir/kai ved Mortenshals handelssted
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7575 Marcus og Øygunn Bøe Zedde får økonomisk støtte til tilbakeføring av kjellervinduer
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7577 Kjell-Morten Ronæs får økonomisk støtte til renovering av dekket på RS 56 Olav Ringdal jr.
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7581 Ida Helene Rosenqvist Andersen får økonomisk støtte til rehabilitering av skorsteinspiper på sveitservilla
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7582 Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse får økonomisk støtte til nye varmeelementer i vedovnene på Rosendal Slott
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7583 Fortidsminneforeninga i Sogn og Fjordane får økonomisk støtte til linoljemaling av Lillingstonheimen
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7584 Grendahuset Ljosheim får økonomisk støtte til rehabilitering og sikring av Ljosheim
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7585 Stiftelsen Aur Prestegard får økonomisk støtte til rehabilitering av piper og bakerovn
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7586 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til installasjon av gassalarmer i selv- og ubetjente hytter
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss