1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7943 Stiftinga Vest-Telemark Museum får økonomisk støtte til brannn- og innbruddsikring ved Grimdalstunet
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7944 Gamlebyen og Grønland Sogn får økonomisk støtte til brannforebyggende tiltak på Grønland menighetshus
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 66.650 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7945 Per Sverre Nielsen får økonomisk støtte til piperehabilitering på våningshus i Husjord
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7946 Live Gislerud får økonomisk støtte til renovasjon av vinduer og fasade i sveitserhus
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7947 Kongegården Eiendom AS får økonomisk støtte til brannvern i Kongegården
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7948 Bymuseet i Bergen får økonomisk støtte til oppdatering av orienteringsplaner i brannsentraler
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7951 Gunn Strømsæther Haugland får økonomisk støtte til innvendig oppussing av rom i sveitserbolig
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7952 Haugesund Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til kjøp av ny mannskapsbil
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 104.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7953 Bmkh Eiendom AS får økonomisk støtte til rekonstruksjon av blyglassvindu
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 27.010 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7954 Ryfylkemuseet får økonomisk støtte til vedlike-hold og konservering på jekta «Brødrene af Sand
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss