1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7787 Toril Kjelstrup får økonomisk støtte til restaurering av enhetslåven på Elvestad
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7790 Harstad Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til nytt tak på Trondenes kirke
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 1 mill. til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7791 Thomas W. S. Eriksen får økonomisk støtte til restaurering av losskøyta Freden
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7792 Hardanger og Voss Museum får økonomisk støtte til utbedring av mur ved Oppheim gamle prestegård
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7794 Kveli Utviklingslag SA får økonomisk støtte til restaurering av kvennhus fra 1700-tallet
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7796 MiA - avd. Gamle Hvam Museum, får økonomisk støtte til kjøp av brannsikre søppelskap på Gamle Hvam museum
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7797 Lista Museum får økonomisk støtte til istandsetting av Waages hus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 400.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7798 Sjølingstad Uldvarefabrik får økonomisk støtte til innbruddsalarm ved ullvarefabrikken
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7799 Vest-Agder-museet IKS får økonomisk støtte til innredning av nytt magasin ved museet
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7800 Sunnhordland Museum får økonomisk støtte til restaurering av interiør i Ådlandstova
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss