1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7656 Stiftelsen Midt-Troms Museum får økonomisk støtte til restaurering og istandsetting av MK Terje
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7657 Kristen Besøkstjeneste får økonomisk støtte til kjøp av liten lastebil for matutlevering
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 102.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7658 Stift. Modums Blaafarveværk - Bygdemuseet Modum får økonomisk støtte til sikring av Koboltgruvene
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7659 Thor Amund Holbø får økonomisk støtte til nytt gulv i hovedhus i kjøkken og stue
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7660 Johan Vasstrand får økonomisk støtte til å fjerne eternitt fra løe, strand og landskap
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 4.590 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7661 Lars Bendik Austmo får økonomisk støtte til tilbakeføring av fasader og vinduer på villa
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7662 Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS får økonomisk støtte til rehabilitering av taket på Velferdsbygget
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7663 Blå Kors Kristiansand får økonomisk støtte til midler til en ekspedisjon til Setesdal
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7664 John Anders Neergaard får økonomisk støtte til rehabilitering av Furuholmen tømmerlense
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7665 Harald Hamran får økonomisk støtte til rehabilitering av 6 wiener jugendvinduer
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss