1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7538 Ringsaker Røde Kors får økonomisk støtte til innkjøp av beredskapsbil
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7539 Lena Idrettsforening får økonomisk støtte til sikring og ivaretakelse av Håjen Bru
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7540 Anne Nygren får økonomisk støtte til restaurering av 8 vindusfag i jugendvilla
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7541 Samvirkede Fagforeninger får økonomisk støtte til brannvarslingsanlegg ved Fagforeningens hus på Tyholmen
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7542 Vitensenteret Innlandet AS får økonomisk støtte til krimlab ANT (Alkohol, Narkotika og Trygg på nett)
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7543 Stiftinga Ormelid gard får økonomisk støtte til totalrestaurering av steinstova på Ormelid gard
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7544 Margun og Magne Sleire får økonomisk støtte til restaurering av fasade på våningshus og utedo ved Holmen gård
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7545 Malin Frøyna får økonomisk støtte til restaurering av taket på stua "Plassen" fra ca 1850
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7546 John Ambjørnrud får økonomisk støtte til istandsetting av trappehus i Sveitservilla, Tranga
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7547 Preben Boysen får økonomisk støtte til bevaring av fjøset på Nedre Raufjellseter i Flå
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss