1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7747 Aril Langesæter får økonomisk støtte til vøling av gardflor på Bøgarden
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7750 Don Ransi Liyanarachi får økonomisk støtte til takreparasjoner på Magdalenahjemmet i Trondheim
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7751 Stift. Christian Radich får ytterligere økonomisk støtte til teknisk og sikkerhetsmessig vedlikehold
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 1,5 millioner til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7752 Evenesmark Vel og Idrettslag får økonomisk støtte til opprydding av gammelt avfall i naturen
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 21.040 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7754 Studieforbundet kultur og tradisjon får økonomisk støtte til kurs i fengsler samt til en familiesamling
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7755 Henningsvær Innbyggerforening får økonomisk støtte til innkjøp av 5 stk. hjertestartere og kurs
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7756 Mari Braathen får økonomisk støtte til restaurering av 5 stk. vinduer
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7757 Stiftelsen Tollerodden Kirkestredet 9 får økonomisk støtte til sikring og restaurering av bedding
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7758 Marit Bruntveit Vatne får økonomisk støtte til restaurering av notabu
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7760 Hjørundfjord Kulturvernlag får økonomisk støtte tildigitalisering av gamle filmer
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss