1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7815 Solveig Bratseth får økonomisk støtte til istandsetting av bryggerhus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7816 Sogndal Kyrkjelege Fellesråd får økonomisk støtte til brannvarsling i Tjugum kirke
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7817 Ulladalen Bygdelag får økonomisk støtte til restaurering av skolehuset i Ulladalen
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7818 DNT Oslo og Omegn får økonomisk støtte til brannvarslingsanlegg i Nydalshytta og bua
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7819 Førde Bygdalag får økonomisk støtte til restaurering av Tinghuset i Førde
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7820 Stiftelsen Lillehammer Museum får økonomisk støtte til kamaraover-våkning og deteksjon på Maihaugen
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7821 Stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum får økonomisk støtte til objekt-sikring av verk på Lillehammer Kunstmuseum
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 143.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7823 Fortidsminneforeningen - avd. Bergen og Hordaland, får økonomisk støtte til kopiering av nøkler
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 13.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7824 Knut Sørensen får økonomisk støtte til istandsetting av dekket til Jakt Jelse LM9421
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7826 Anno Museum, avd. Norsk Skogmuseum, får økonomisk støtte til utstillingsprosjektet "FERSKVANN - de dyrebare dråpene
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss