1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7827 Sund Grendelag får økonomisk støtte til anlegging av rømningsvei, rullestolrampe og parker
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7828 Stiftelsen Make-A-Wish Norge får økonomisk støtte til oppfyllelse av ønsker for barn med livstruende sykdom
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7829 Stiftelsen Lystgården får økonomisk støtte til utskifting av stakittgjerde ved Landås hovedgård
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7830 Stiftinga Museumssenteret i Hordaland får økonomisk støtte til reparasjoner på Nybyggarstova
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7832 Bryn KFUK-KFUM Breidablikk får økonomisk støtte til reparasjon av lafteknuter og dør på Breidablikk
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7833 Sogndal Kyrkjelege Fellesråd får økonomisk støtte til lynvernanlegg og nye flomlys i Fjørland kyrkje
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7834 Norsk Maritimt Museum får økonomisk støtte til ny vinterpressenning for Venus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 20.434 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7835 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold får økonomisk støtte til utbedring av råteskade i Svend Foyns Bedehus
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7836 Arne Samuelsen og Teppo Valkama får økonomisk støtte til reparasjon av nordveggen på Dørnbergerhuset
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7837 Kjetil Hovland får økonomisk støtte til restaurering av skifertak på driftsbygning i Luster
20.10.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 20. oktober 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss