1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7548 Britt Hellekleiv får økonomisk støtte til brannsikkerhet i gammel stue på tunet Bjørndalen
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7549 Poul Asle Enoksen får økonomisk støtte til gjenoppbygging av steinmur under låvebrua på Kvisli
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7550 Miljøstiftelsen Elv og Hav får økonomisk støtte til kjøp av arbeidsbåt til Marin Omsorg
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 600.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7552 Knut Skjerve får økonomisk støtte til nytt el-anlegg i våningshus og kårhus
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7553 Stiftelsen Norsk Folkemuseum, avd. Norsk Maritimt Museum får økonomisk støtte til sikringstiltak på museumsskipet «Svanen», som forberedelse til toktsesongen 2022
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7554 Søgne Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7556 Arctandria Tromsø Kystlag får økonomisk støtte til utbedring av skader på stornaust
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7558 MiA - avd. Gamle Hvam Museum får økonomisk støtte til opparbeidelse av bedre grunn for tunge kjøretøy
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7559 Stiftelsen Ringerikes Museum får økonomisk støtte til maling av Prestegårdsbygningen ved Ringerike Museum
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 80.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7560 Svein Salve Lislevand får økonomisk støtte til restaurering av låve
06.04.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss