1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7761 Peder Rist Skeistrand får økonomisk støtte til utbedring av tak på sveitservilla fra 1924
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7762 Herlov Kåre Øverland får økonomisk støtte til restaurering av våningshus
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7763 Siri Kollandsrud får økonomisk støtte til etablering av nytt torvtak og pipe på Gammelbutikken
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7764 Astafjord Kystlag får økonomisk støtte til grunnleggende sikkerhets-opplæring for 2 personer
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 20.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7765 Terje Smith får økonomisk støtte til driving av fribord på R/S 5 Liv
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7766 Line Marie Gulliksen får økonomisk støtte til rehabilitering av piper og tak på enebolig
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7768 Aktieselskapet Odals Værk får økonomisk støtte til restaurering av taket på Kornmagasinet
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7769 Halden Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til kjøp av ny beredskapsambulanse
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7770 Randi Fredly Mathisen får økonomisk støtte til restaurering av gammelt våningshus fra 1863
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7772 Inger Antonie Kilen får økonomisk støtte til reparasjoner av treske/ stall-låve
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss