1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7735 NIls Olai Knutsen får økonomisk støtte til istandsetting av løe i Kilstraumen
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7736 Turtagrø Hotel AS får økonomisk støtte til sprinklingsanlegg ved Turtagrø Hotel
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7737 Stiftelsen Norsk Kulturarv får ytterligere økonomisk støtte til ny «Ta et tak aksjon» for 2022/2023
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 10 millioner til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7738 Stiftelsen Norsk Kulturarv får økonomisk støtte til administrasjonsarbeid i forbindelse med "Ta et tak" 2022/2023
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7740 Asker Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til brannsikring og universell tilgjengelighet av Holmsbu kirke
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7741 Ingunn Belsnes får økonomisk støtte til takskifte på funkisvilla fra 1938
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7743 Bjellandparken AS får økonomisk støtte til restaurering av Bjellandparken
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7744 Stiftelsen Crux får økonomisk støtte til brannvarslingsanlegg i Haraldsgata 39, Haugesund
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 90.095 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7745 Asker Husflidslag får økonomisk støtte ti brannsikring av fredet stall etter ombygging
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7746 Stiftelsen Midt-Troms Museum får økonomisk støtte til restaurering av Aursfjordsaga
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss