1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7957 Blåkraven Borettslag får økonomisk støtte til brannvern i fredede bygninger
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7958 Lillestrøm Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til istandsetting av tårnuret i Lillestrøm kirke
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7960 Hortavær Velforening får økonomisk støtte til brannslukningsutstyr med lagerhus
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7961 Oslo universitetssykehus HF får økonomisk støtte til stipendiatstilling med utbetaling pr. år i 3 år
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 630.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7962 Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg får økonomisk støtte til brannteknisk oppgradering - del 2
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7965 Anno Museum, avd. Norsk Skogmuseum får økonomisk støtte til utskifting av brannvarslingsanlegget
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.300.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7966 Anno Museum, avd. Domkirkeodden får økonomisk støtte til oppgradering av sikringsanlegget for brann
07.12.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr.133.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss