1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7679 Stranden Skole Eiendom AS får økonomisk støtte til restaurering av vinduer ved Gamle Stranden skole
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7680 Jan Reinhardt får økonomisk støtte til restaurering av loft og låve ved Nedre Nyhus
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7683 Ramstadåsen Velforening v/Erik Braaten får økonomisk støtte til restaurering av Ramstadstua
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7684 Stiftinga Viti (tidligere Sunnmøre Museum) får økonomisk støtte til ny trappeheis i Apotekergata 16
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7685 Valdresmusea AS får økonomisk støtte til restaurering av ein embetsmannsgård fra 1814
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7686 Kragerø Faste Billedgalleri får økonomisk støtte til montering av led-belysning
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7687 Pål Knutsson Medhus får økonomisk støtte til istandsetting av ljåsmie
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022
besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7688 Ghorm Ossian Eplehaugen & Blaauw får økonomisk støtte til utbedring av el-anlegg i låve
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7690 Aditya Bhandari får økonomisk støtte til renovering av Sveitservilla
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7691 Kjetil Landmark får økonomisk støtte til restaurering av fjøs
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss