1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 7705 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum får økonomisk støtte til rehabilitering av taket
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7706 Henriette M. Collett får økonomisk støtte til restaurering av skifertak og piper
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7707 Kristiansand museum får økonomisk støtte til brann- og innbruddsikring av Kristiansand museum
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7708 Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter får økonomisk støtte til utstyr til treningsrom
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 32.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7709 Målselv Røde Kors får økonomisk støtte til anskaffelse av beredskaps-garasje
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7710 Stiftelsen Dakota Norway får økonomisk støtte til simulatortrening for piloter
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7717 Stiftelsen Valstad Café får økonomisk støtte til restaurering av fasader og vinduer i Valstad Cafe
08.06.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 8. juni 2022 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7718 Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård får økonomisk støtte til sprinklingsanlegg i våningshus på Ullandhaug gård
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7719 Stiftelsen Fagertun får økonomisk støtte til utskifting av panelovner, låsekasser og dørvridere
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 45.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 7721 Espen Winther får økonomisk støtte til omlegging av taket på bolighus
24.08.22
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 24. august 2022
besluttet å innvilge kr. 35.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 277 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss